Dołącz do nas

Jeśli uważasz, że warto zmieniać rzeczywistość na lepszą, a jednocześnie zgadzasz się z naszym programem, zapraszamy do uczestnictwa w życiu publicznym razem z nami. Poniżej przeczytasz istotne informacje na temat możliwości przystąpienia do naszej partii. Jeśli nie jesteś pewien/pewna i chcesz porozmawiać z nami, dowiedzieć się więcej o naszej działalności skontaktuj się z nami.

Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku.

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ukończyła 18 lat;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie;
  • nie jest członkiem innej partii politycznej

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć/wysłać do zarządu koła lub zarządu regionu Nowoczesnej – odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

deklaracja_członkowska_nowoczesna (pdf)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie

©2020 Nowoczesna.org

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?