.Nowoczesny G.P.S. Gospodarka-Praworządność-Samorządność

W dniu 27 października odbyła się debata z posłami Nowoczesnej pod hasłem Nowoczesny GPS (Gospodarka, Praworządność, Samorządność). Współorganizatorem spotkania było koło Nowoczesna Wesoła.

Samorządność

Pierwszym tematem była kwestia Samorządności. Poseł Marek Sowa przedstawił zebranym stanowisko Nowoczesnej odnośnie roli samorządności w Polsce. Nowoczesna jest za wzmocnieniem roli samorządów, likwidacji lub minimalizacji urzędu Wojewody. Urząd, który staje się coraz bardziej narzędziem do odbierania lokalnym społecznościom wpływu na własne otoczenie. Najnowszy przykład tego absurd ingerencji władz centralnych w sprawy lokalne to zrealizowany właśnie pomysł rządu aby odebrać Warszawie plac, gdzie jak się nieoficjalnie spekuluje PiS będzie chciało wybudować pomnik smoleński.

Poseł Nowoczesnej odpowiadając też na pytania z sali odniósł się do kwestii Janosikowego. W jego opinii Janosikowe w jakiejś formie powinno być utrzymane gdyż rzeczywiście daje możliwość na wyrównywanie szans, ale jednocześnie zmodyfikowane tak aby nie dochodziło do takich sytuacji, że niektórym gminom nie opłaca się inwestować na swoim terenie bo bardziej im się opłaca otrzymywać wsparcie wyrównawcze. Warszawa też nie może być karana za to, że dobrze sobie radzi – tak więc jest potrzebna mądra reforma w tym zakresie tak aby utrzymać mechanizm wyrównawczy, który będzie jednak zachęcał gminy do poprawy swojej sytuacji.

Wypowiedź posła Sowy została uzupełniona przez wystąpienie Pawła Rabieja, kandydata Nowoczesnej na prezydenta Warszawy w wyborach w 2018 roku. Kontrakt dla Warszawy to hasło, które zaciekawiło zebranych – według Pawła Rabieja to nowa jakość w podejściu do zarządzania miastem. Ma to być konkretnie rozpisane zobowiązanie kandydata Nowoczesnej na kolejne lata rządów w Warszawie uściślające co będzie zrobione w kolejnych latach prezydentury jeśli zostanie wybrany prezydentem Warszawy. Jest to dosyć nowatorskie rozwiązanie bo pozwala na rozliczenie prezydenta z obietnic, co zwykle nie jest stosowane przez polityków. Trudniej jest rozliczyć polityka kiedy kontraktu nie ma, a hasła są piękne, okrągłe, ale niedoprecyzowane. Paweł Rabiej jednak chce podjąć to ryzyko ponieważ jak mówi poważnie traktuje swoich wyborców.

Następnie kandydat na prezydenta opowiedział o podpisanej Deklaracji dla Warszawy, która jest próbą zjednoczenia środowisk demokratycznych wokół spraw związanych z dynamicznym rozwojem Warszawy. Wspólne działanie nie jest rzeczą prostą bo każde środowisko ma inne priorytety i walczy o te kwestie, które dla nich wydają się najważniejsze ale kandydat Nowoczesnej sądzi, że wspólne działanie może pomóc uwzględnić potrzeby wszystkich i skutecznie zablokować siły antydemokratyczne.

Praworządność

Część debaty poświęcona praworządności była prowadzona przez dwie posłanki Nowoczesnej: Kamilę Gasiuk – Pihowicz, oraz wicemarszałek Sejmu Barbarę Dolniak. Dla posłanek Nowoczesnej punktem wyjścia i kompasem jest fakt, iż wszystkie działania muszą być zgodne z prawem i nie ma w tej kwestii pójścia na skróty. Reforma sądownictwa jest w Polsce potrzebna według pań posłanek, jednak PiS mimo, iż o reformie sądownictwa dużo mówi, to pod ich hasłami nie ma żadnej wartościowej treści – jest tylko działanie nakierowane na usunięcie niezależności i wstawienie nominatów, którzy będą wykonywać polecenia polityków. W tzw. reformie sądownictwa partia rządząca nie ma żadnych rozwiązań dotyczących faktycznych problemów w wymiarze sprawiedliwości np. przeciąganie się procesów w czasie. W Polsce jest ok. 10 tys. sędziów, a rozpatruje się ok. 16 mln spraw rocznie. Jest to ogromne przeciążenie dla sędziów, którzy dodatkowo muszą zajmować się kwestiami administracyjnymi, które w wielu krajach są przydzielane asystentom.

Nowoczesna proponuje przekazanie większych kompetencji notariuszom, którzy zajęliby się kwestiami czysto technicznymi takimi jak na przykład wpisy do rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, czy nakazami zapłaty. Kolejnym krokiem miałaby być rozbudowana instytucja mediacji. Marszałek Dolniak jest wielkim zwolennikiem mediacji i oprócz oczywistych korzyści ze skrócenia czasu procesu, czy niższych kosztów sądowych widzi w tym również aspekt psychologiczno-społeczny, gdyż przy skutecznej mediacji strony odchodzą z sądu w relacjach dużo lepszych niż wtedy gdy po wieloletnim procesie jedna ze stron przegrywa a druga wygrywa.

Poseł Gasiuk-Pihowicz opowiedziała również o współpracy w Sejmie z PO i PSL, która to pozwala na znajdowanie dobrych rozwiązań dla wszystkich. Posłanka Nowoczesnej jest zdeterminowana podtrzymywać tę współpracę gdyż jak mówi jest to Polska Racja Stanu.

Inne postulaty Nowoczesnej w kwestiach poprawy sytuacji Polaków w obszarze praworządności to znaczne obniżenie progu dostępności do Wymiaru Sprawiedliwości oraz nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości. Poprawa dostępności mogłaby nastąpić poprzez znaczne obniżenie opłat sądowych tak aby faktycznie każdy Polak mógł korzystać z faktu życia w Państwie prawa. Natomiast sprawa nadzoru mogłaby zostać umiejscowiona przy I prezesie Sądu Najwyższego, co zapewniałoby niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, a jednocześnie skupiałoby tę odpowiedzialność tak aby wiadomo było dokładnie gdzie ta odpowiedzialność się znajduje.

Na koniec tej części debaty posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz zaapelowała o ciągły nacisk na rządzących w kwestii przestrzegania konstytucji i prawa jako takiego. Według niej protesty mają sens i prędzej czy później przyniosą efekt, ale nie można dać się sprowokować do działań pozaprawnych gdyż to może być przeciwskuteczne.

Gospodarka

Gospodarzami spraw dotyczących gospodarki byli posłowie: Paweł Pudłowski, szef komisji sejmowej d/s Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii, oraz Piotr Misiło.

Posłowie promowali bardziej racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy, a obecne zachowanie rządzących nazwali dyletanctwem. Na przykład wpompowywanie ogromnych pieniędzy w stocznie czy górnictwo jest niezrozumieniem nowoczesnego świata. 10 mld zł. wydanych na stocznie będzie niczym w porównaniu gdyby były one przeznaczone na rozwój w branży nowych technologii. Podejście Nowoczesnej jest wyrażone np. w programie Aktywna Rodzina, który daje równe szanse dla wszystkich, włącza osoby z jednym dzieckiem, wyłącza osoby zamożne dla których taka pomoc jest i tak nieistotna, a jednocześnie promuje aktywność zawodową i nie jest tak obciążający dla państwa.

Posłowie zwrócili też uwagę na fakt, iż przy bardzo dobrej światowej koniunkturze, która panuje obecnie zadłużanie się jak za Gierka jest nieodpowiedzialne i zamiast pompować pieniądze nieefektywnie w miejsca gdzie one i tak znikną jak w czarnej dziurze wypadałoby zmniejszyć zadłużenie. Tymczasem rząd bawi się dobrze i wydaje na lewo i prawo. Jednak „nie ma darmowych obiadów” jak mawiał Milton Friedman. Prędzej czy późnej wierzyciele upomną się o swoje. W czasach dobrej koniunktury światowej, kiedy mamy dużo zamówień z zewnątrz musimy zbierać na gorsze czasy. Miejsce gdzie warto wydawać pieniądze zamiast w czarne dziury to np. poprawa zdrowia, która mimo, iż wymaga znacznych środków jest też szansą na podniesienie jakości życia.

Jednym z gości na debacie był też przedstawiciel środowiska osób po trasplantacji, które to osoby ostatnio są przez ministerstwo zdrowia zaskakiwane coraz to większymi podwyżkami leków. Jest to sytuacja bardzo poważna, gdyż są to leki bez których osoby te nie mogą żyć. Posłanka Gasiuk-Pihowicz zadeklarowała wsparcie dla tego środowiska, i mimo, że sama nie pracuje w komisji zdrowia skieruje sprawę do odpowiednich osób. Jak zauważyła ta sprawa musi być szybko rozwiązana, a pacjenci nie mogą zostać bez pomocy.

Poseł Pudłowski wyraził też poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce, abyśmy mogli jako Polska, być podmiotem w polityce gospodarczej Europy a nie jej przedmiotem. Euro w Polsce oznaczałoby również stabilizację i odporność na zawirowania i ataki.

Spotkanie zakończyło się po 2 godzinach. Seria spotkań tego typu ma na celu z jednej strony wsłuchanie się w głos społeczeństwa, a z drugiej wytłumaczenie kim jest Nowoczesna i jaki ma pomysł na Polskę.

Adam Feliński

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie

©2020 Nowoczesna.org

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?